Hạt nhựa LDPE 260GG

Giá: Liên hệ

Ứng dụng của LDPE 260GG:
+ Dùng làm Shring film
+ Dùng làm film dùng cho nhà kính
+ Dùng làm túi shopping , và các loại bao bì